احسان تمیس یکی از افراد سرشناس حوزه فروش و تامین قطعات سخت افزاری در شیراز است. وی در کنار خانواده خود یکی از بنیانگذاران مجموعه شهر کامپیوتر فافا است که سال هاست در شیراز و جنوب کشور بدل به قطب فروش و تامین قطعات سخت افزاری شده است.

شهر کامپیوتر فافا در سال ۱۳۷۸ در راستای برآورده کردن نیازهای سخت افزاری و تامین قطعات کامپیوتر در منطقه فارس و جنوب کشور، با ایده های جدید تشکیل شد. “فافا” یک واژه اصیل ایرانی به معنای نیکو، زیبا، پسندیده و نوآور است.

احسان تمیس یکی از اعضای شاخص سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس است که در سال های اخیر تلاش داشته تا روند تجارت در حوزه سخت افزار را رونق دوچندانی بخشد. احسان تمیس دغدغه ی رشد شهر و دیار خود را دارد و مدام در تلاش است تا به جوامع فناور شیراز کمک کند.

 

اطلاعات بیشتر