هشتمین رویداد جامعه کسب وکار شیراز با حضور مازیار محمدی نژاد و  جمعی از علاقه مندان به  کسب وکار ، شبکه سازی و ارتباطات پجشنبه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵  در”سالن برج It”برگزار گردید .

با توجه به اینکه هدف جامعه ی کسب وکار شیراز رشد و گسترش جامعه کارآفرینی است ؛ از دیگر جوامع شیرازی  که همانند ما اما به نوعی دیگر در همین راستا تلاش می کنند دعوت به عمل آورد تا  با معرفی خود و اهدافشان وهماهنگی هرچه بیشتر گام های محکم تری برداریم. همفکرکه در ابتدا از جلسات هفتگی خود گفت  که به صورت رایگان در کافه هرچهارشنبه در حال برگزاری است وسپس جامعه ی  ux  شیراز از کنفرانس آینده  خود با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی و تعامل طراحان خارجی و داخلی  که  در تیرماه ۱۳۹۶  برگزار خواهد شد خبر داد .

هشتمین رویداد جامعه کسب وکار شیراز با حضور مازیار محمدی نژاد و  جمعی از علاقه مندان به  کسب وکار ، شبکه سازی و ارتباطات پجشنبه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵  در”سالن برج It”برگزار گردید .

با توجه به اینکه هدف جامعه ی کسب وکار شیراز رشد و گسترش جامعه کارآفرینی است ؛ از دیگر جوامع شیرازی  که همانند ما اما به نوعی دیگر در همین راستا تلاش می کنند دعوت به عمل آورد تا  با معرفی خود و اهدافشان وهماهنگی هرچه بیشتر گام های محکم تری برداریم. همفکرکه در ابتدا از جلسات هفتگی خود گفت  که به صورت رایگان در کافه هرچهارشنبه در حال برگزاری است وسپس جامعه ی  ux  شیراز از کنفرانس آینده  خود با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی و تعامل طراحان خارجی و داخلی  که  در تیرماه ۱۳۹۶  برگزار خواهد شد خبر داد .

جامعه کسب وکار شیراز که در ابتدای  سال ۱۳۹۵ ازحوزهی it شروع کرد و سپس با گردشگران سری   حوزهی گردشگری زده  اینبار با مازیار محمدی نژاد وارد حوزه ی هنر می شود .

مازیار محمد نژاد انیماتور و کارگردان موفق ایرانی است که  برای آشنایی بیشتر می توانید خلاصه از کارهای ایشان را  در اینجا ببیند .

برعکس تمای مصاحبه ها در ابتداد  آقای محمدنژاد از شکست های خود گفتند و علت اینکه چرا با  وجود این همه استعداد هنوز در ایران و شهر خوشان یعنی شیراز ماندگار هستند وسعی در آبادانی آن می کنند، ایشان بر این اعتقاد هستند که” مزرعه ی کویری که کاشت خودم باشد را به مزرعه ی سبز کاشت دیگران ترجیح می دهم .”

در ادامه ایشان در مورد مشکلاتی که بر سر راه  کسب وکار  انیمیشن سازی قرارد دارد گفتند  و از مهم ترین آن به مسئله  نبود قانون رایت در کشور اشاره داشتند و آسیب های که نبود این قانون می تواند بر تمامی کسب وکارها  بزند گفتند .

سپس چهار مورد از فضاهای کاری حوزه ی انیمشن را معرفی کرد اند ،که عبارتند از:

  • صدا و سیما
  • سینما
  • سینمای خانگی
  • شبکه های اجتماعی

به   افراد علاقمند به  این حوزه که می خواهند به صورت حرفه ای وارد این عرصه شوند شرکت در جشنواره ها را پیشنهاد کرداند چرا که وجود داوران خبره و رقیبان می تواند آنان را محک  زده و برای ورود به فضاهای کاری آماده سازد و همچنین میزان اطمینان تهیه کنندگان را برای سپردن کار را افزایش دهند.

در انتها در مورد مسئولیت اجتماعی هنر گفته اند و اینکه” رسالت هنر پول نیست خوراک هنر پول است.”

ایشان بر این باورند که هر کسی  برای انجام رسالت اجتماعیش باید در ابتدا منافع خود را به درستی بشانسد تا بتواند مسولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام دهد.

ویکی از این مسولیت ها را در آموزش می دانند و هیچ گاه از آموزش همه ی آنچه که  می داند به دانشجویانشان پشیمان نگشته اند و اعتقاد دارند آموزش باعث ماندگاری می شود

“افتخار من شاگردان من هستند که موفق شده اند.”

در ادامه حضار سوالات خود را مطرح کرداندو پس از گرفتن عکس یادگاری رویداد به شبکه سازی پرداختند.