دکتر محمد یزدانپناه متولد ۱۳۵۳، دانش آموخته ی رشته ی دکترای مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت اجرایی است. ایشان در حال حاضر رئیس هیئت مدیره آژانس هواپیمایی گردشگران شیراز، نائب رئیس هیئت مدیره مجتمع گردشگری و هتلداری گردشگران سرو شیراز و از سال ۸۸ تا کنون مدیر عامل شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی گردشگران شهر راز هستند.

دکتر یزدانپناه سه دوره بعنوان مدیر فنی برگزیده استان فارس و چهار دوره بعنوان مدیر فنی آژانس برگزیده استان فارس انتخاب شده اند. از دیگر افتخارات ایشان دریافت لوح و تندیس در سال ۱۳۹۲ از شرکت هواپیمایی ترکیش جهت فعالیت های گسترده در حوزه ی تورهای ورودی به ایران است. ایشان در سال ۱۳۹۲ از پی سال ها تجربه و فعالیت در صنعت گردشگری و همچنین تربیت و به کارگیری نیروهای کارآمد و توانمند در این رشته  مفتخر به دریافت لوح از معاون رییس جمهور به عنوان مدیر برگزیده ی کشور شدند.

 

 

اطلاعات بیشتر