سایت جامعه کسب و کار شیراز

NETWORK IS THE KING

همه ما در طول زندگی مشغول فروش وتجارت هستیم یا خدماتی میفروشیم یا کالای برای فروش داریم .برای توسعه فروش همیشه دنبال راه کارهای مختلف هستیم و با توجه به نوع کسب و کارمون روش های مختلفی رو امتحان میکنیم و برای اون برنامه ریزی میکنیم من…