تجربیات من از ارتباطات و شبکه سازی

تجربیات من از ارتباطات و شبکه سازی منم داشتم مثل خیلی های دیگه که یک شرکت نرم افزاری و طراحی وب سایت دارن کار میکردم و پروژه های مشتریان شرکت رو جلو میبردم و سرم تو کار خودم بود . چند هفته ای بود دنبال یه راه حل برای گسترش کار…