جامعه کسب وکار شیراز یک رویداد وگرد همایی است که بیش از یکسال است ،به صورت ماهانه برگزار شده است و با دعوت از افراد کارآفرین در حوزه های مختلف به خصوص حوزه های استارتاپی، سعی در معرفی این عزیزان به جامعه ی جوان و علاقمند به کسب وکارهای جدیدکند تا قصه پیدایش، شکست و رشد کسب و کارها را از زبان این کارآفرینان بشنوندو با تقویت ارتباطات خود و شبکه سازی با افراد مختلف با دیدگاهای متفاوت آشنا شوند ،تا تفکر سیستمی بین افراد جامعه نهادینه شود و ایده های خود را مطرح کنند ایده های که شاید در آینده گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید ویا بتوانند با هم افزایی هر چه بیشتر، گسترش دانش و رشد جامعه کارآفرینی شغل ، شریک کاری ، تیم مناسب و… را بیاببند و این چنین بتواینم نقشی هرچند کوچک در رشد و گسترش جامعه کارآفرینی شهرمان داشته باشیم .

جامعه ی کسب و کار شیراز بعد از برگزاری هفت رویداد این بار به حوزه ی هنر رفته وقصد معرفی کارگردانی لایق رادارد، که اولین انیمیشن سه بعدی ایران ساخته و با کارنامه ای درخشان حرفهای گفتنی برای علاقمندان دارد وحتی شک کسانی که باوری به درآمد زایی وتاثیرات که می تواند انیمیشن های داخلی بر روی فرهنگ و اقتصاد کشور بگذارد و فکر می کنند این رشته جایگاهی در ایران ندارد، نقض می کند، در رویداد جامعه ی کسب و کار بشرکت کنید  و پای این قصه شنیدنی بنشنید.