مجمع برنامه نویسان شیراز یک نهاد خصوصی و بدون هیچگونه وابستگی به شرکت یا ارگانی می باشد. این مجمع با هدف کمک به فعالان صنعت نرم افزار و همچنین علاقه مندان به این صنعت تشکیل شده است. امیدواریم بتواینم با استفاده از پتانسیل های موجود در شهر شیراز گامی کوچک را در راستای پیشرفت صنعت توسعه نرم افزار شهر عزیزمان برداریم.

مجمع برنامه نویسی در مجمع برنامه نویسی ما سعی می کنیم تا با برگزاری رویدادهایی علاقه مندان و فعالان این صنعت را گرد هم آوریم و در خصوص موضوعات چالش برانگیز که دغدغه بسیاری از اعضا هستند بحث و تبادل نظر داشته باشیم. البته آموزش های تخصصی نیز از دیگر اهداف این رویدادها می باشد.

لوگو مجمع برنامه نویسان شیراز